امروز : یکشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۱۹
تورج دماوندی مطرح کرد

گله های تخمگذار پیر اکوسیستم دریاچه ارومیه ، حذف شوند !

گله های با سن بیش از 90 هفته که در شعاع 20 کیلومتری اکوسیستم دریاچه ارومیه در حال پرورش هستند ، به کشتارگاه منتقل شوند .
گله های تخمگذار پیر اکوسیستم دریاچه ارومیه ، حذف شوند !
سه شنبه | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ - ۱۱:۲۱ |
کد خبر : ۲۴۱ |
اخبار داخلی

به گزارش رادیو صنعت طیور ایران ، دکتر تورج دماوندی ، سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه گفت : با توجه به وقوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در شهرتان میاندوآب در یک مورد کانون طیور بومی از اکوسیستم دریاچه ارومیه و با توجه به تهدیدات و احتمال اشاعه بیماری در منطقه فوق الذکر ، از کلیه واحدهای اپیدمیولوژیک صنعتی و اتحادیه های صنفی و کلیه مراکز مرتبط خواسته شده است تا ضمن افزایش هوشیاری در رعایت موازین امنیت زیستی ، هرگونه موارد مشکوک را به این اداره گزارش دهند .

دماوندی افزود : با توجه به اهمیت و لزوم گزارش بیماری توسط مزارع مرغ صنعتی ، ترتیبی اتخاذ شده است تا در صورت هرگونه اهمال در گزارش سریع ، فرد خاطی با موضوع اقدام علیه بهداشت عمومی جامعه ، به مراجع قضایی معرفی شود .
وی در پایان گفت : توصیه اکید شده است تا گله های با سن بیش از 90 هفته که در شعاع 20 کیلومتری اکوسیستم دریاچه ارومیه در حال پرورش هستند نیز به کشتارگاه منتقل شوند .

 

 

شما اجازه ویرایش یا ارسال نظر ندارید.

مقاله علمی روز

مجلات داخلی صنعت طیور

آخرین رویدادها

مجلات بین المللی صنعت طیور