امروز : یکشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۵۲
اختصاصی

واحدهای پرورش نیمچه گوشتی میتوانند تا ۲۰ درصد بیشتر از ظرفیت خود جوجه ریزی کنند!

تمامی واحدهای پرورش نیمچه گوشتی ، امکان ثبت درخواست تا 20 درصد بیشتر از ظرفیت خود را در سامانه سماصط خواهند داشت .
واحدهای پرورش نیمچه گوشتی میتوانند تا 20 درصد بیشتر از ظرفیت خود جوجه ریزی کنند!
چهارشنبه | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ - ۱۳:۲۷ |
کد خبر : ۲۴۵ |
اخبار داخلی

به گزارش رادیو صنعت طیور ایران ، جلسه کمیته راهبری سامانه سماصط در تاریخ پانزدهم بهمن ماه 1397 در دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد . با توجه به صورتجلسه منتشر شده ، به نظر میرسد تا مقرر گردیده است که برای تمامی واحدها در زمان ثبت درخواست جوجه ریزی گوشتی ، امکان ثبت درخواست تا 20درصد بیشتر از ظرفیت ایجاد خواهد شد و این عدد ، به عنوان تعداد درخواست متقاضی در پرینت مجوز جوجه ریزی نمایش داده خواهد شد .

از سوی دیگر ، تمامی مجوزهای صادره گوشتی حداکثر تا 5 روز پس از تاریخ انقضاء مجوز تعیین تکلیف خواهند شد .
همچنین ، خدمات ارسال پیامک برای مراحل صدور مجوز فعال خواهد شد و از زمان فعال سازی ، نیم ریال به ازاء هر سر جوجه در زمان درخواست جوجه ریزی گوشتی اضافه تر دریافت میشود.
اطلاعات تکمیلی در این خصوص از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد .

 

 

شما اجازه ویرایش یا ارسال نظر ندارید.

مقاله علمی روز

مجلات داخلی صنعت طیور

آخرین رویدادها

مجلات بین المللی صنعت طیور