امروز : یکشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۷
داوود شعبانلو مطرح ساخت

بی انصافی و رفتار ناعادلانه و ظالمانه اتحادیه کامیون دار در قبال تولیدکنندگان

موضوع مطالبه کرایه پشت بارنامه از جانب کامیونداران در مبادی ورودی کشور به ویژه بندر امام خمینی ، موجبات نگرانی و اعتراض تولیدکنندگان شده و افزایش هزینه های تولید را در پی داشته است .
بی انصافی و رفتار ناعادلانه و ظالمانه اتحادیه کامیون دار در قبال تولیدکنندگان
سه شنبه | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ - ۱۸:۰۹ |
کد خبر : ۴۹۲ |
اخبار داخلی

به گزارش رادیو صنعت طیور ایران ، داوود شعبانلو ، مدیرعامل اتحادیه تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی استان همدان گفت : این مهم ، در صورت عدم رسیدگی عاجل از سوی دستگاه ها و وزارتخانه های متولی ، تبعات جبران ناپذیری به لحاظ اقتصادی ، اجتماعی و حتی امنیتی در پی خواهد داشت .

وی ادامه داد : بی انصافی و رفتار ناعادلانه و ظالمانه اتحادیه کامیون دار در قبال تولیدکنندگان ، می‌بایست به هر نحو ممکن کنترل و متوقف شود .

شعبانلو در پایان گفت : روش های جایگزین از جمله حمل و نقل ریلی برای کلیه محموله های نهاده‌ها از جانب واردکنندگان این محصولات و کارحانجات روغن کشی به دلیل جابجایی از انبارها به ایستگاه راه آهن و تخلیه و بارگیری مجدد نیز مستلزم هزینه‌هایی است که عملاً تا ایجاد زیرساخت در بنادر و استانها ، جوابگوی وضعیت اسفبار فعلی نیست .

 

 

شما اجازه ویرایش یا ارسال نظر ندارید.

مقاله علمی روز

مجلات داخلی صنعت طیور

آخرین رویدادها

مجلات بین المللی صنعت طیور