امروز : جمعه ۰۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۴
اختصاصی

تولیدکنندگان محصولات طیور ، اقدامات امنیت زیستی را جدی بگیرند

با شروع فصل مهاجرت پرندگان و تغییرات آب و هوایی ، برخی استان های کشور ، نسبت به انجام اقدامات امنیت زیستی ، پیشگیری و مراقبت از مزارع پرورش طیور هشدار داده اند .
تولیدکنندگان محصولات طیور ، اقدامات امنیت زیستی را جدی بگیرند
جمعه | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ - ۱۶:۰۷ |
کد خبر : ۶۰۲ |
اخبار داخلی

به گزارش رادیو صنعت طیور ایران ، در همین راستا ، ساعاتی قبل اتحادیه ماهان استان مرکزی با انتشار اطلاعیه ایی ، از کلیه پرورش دهندگان طیور خواست تا نسبت به انجام امور اولیه ایی چون رعایت کامل دستورالعمل های امنیت زیستی و ضوابط بهداشتی ، همکاری کامل با کمیته های ممیزی استانها در جهت ارتقاء امنیت زیستی ، کنترل و نظارت کامل بهداشتی در ورود و خروج پرسنل ، وسایل حمل و نقل و سایر وسایل ، جابه جایی کود واحدهای پرورش صرفا پس از اخذ مجوز و هماهنگی با ادارات دامپزشکی ، حذف طیور پایان دوره صرفا بر اساس ضوابط و دستورالعملها ، اهتمام ورزند .

این اتحادیه در پایان ، ضمن تاکیید بر لزوم اجرای کامل آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از تولیدکنندگان خواست تا 

هرگونه تلفات غیر عادی و بیماری را به ادارات دامپزشکی ، گزارش دهند .

 

 

 

شما اجازه ویرایش یا ارسال نظر ندارید.

مقاله علمی روز

مجلات داخلی صنعت طیور

آخرین رویدادها

مجلات بین المللی صنعت طیور