امروز : چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۳

در لحظه

آخرین اخبار

سرویس اقتصاد بین الملل

احتمال آلودگی تخم مرغهای صادراتی واجد مجوز ، منتفی است
اختصاصی

محموله های تخم مرغ صادراتی ، توسط سازمان دامپزشکی کشور بررسی بهداشتی میشوند .
صادرات تخم مرغ،روند عادی خود را طی میکند
اختصاصی

صادرات تخم مرغ خوراکی از کشور ، روند عادی خود را طی میکند .
اصلاح نرخ جوجه یکروزه در بن بست ستاد تنظیم بازار!
اختصاصی

به نظر میرسد تا درخواست وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اصلاح نرخ جوجه یکروزه نیز همانند گوشت مرغ با بن بست ستاد تنظیم بازار روبرو شده است .
تعرفه های سامانه سماصط افزایش یافت
اختصاصی

تعرفه های دریافت هزینه های ارائه خدمات در سامانه سماصط افزایش یافت .
ارگان های دولتی بر توزیع متیونین و لیزین نظارت خواهند کرد
اختصاصی

متیونین و لیزین توزیع شده از طریق تشکل ها ، مورد رصد و پایش ارگانهای دولتی قرار خواهند گرفت .
مبارزه با واردات گوشت مرغ به سبک اروپایی!
اختصاصی

هزینه های تولید گوشت مرغ در محدوده اتحادیه اروپا از سایر نقاط دنیا بیشتر است .
افزایش ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصدی هزینه هچ تخم مرغهای نطفه دار
اختصاصی

هزینه های مربوط به هچ تخم مرغ های نطفه دار ، ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است .

مقاله علمی روز

مجلات داخلی صنعت طیور

آخرین رویدادها

مجلات بین المللی صنعت طیور