امروز : یکشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۵۰

در لحظه

آخرین اخبار

سرویس اقتصاد بین الملل

خرید ، جمع آوری ، ذخیره سازی و فرآوری تخم مرغ توسط شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
اختصاصی

خرید و جمع آوری تخم مرغ مازاد تولیدکنندگان ، توسط شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور آغاز خواهد شد .
در تصویب قیمت جدید گوشت مرغ ، اقدام عاجل به عمل آید
اختصاصی

اتحادیه سراسری تعاونی های مرغداران گوشتی کشور خواستار اقدام عاجل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تصویب قیمت جدید گوشت مرغ شده است .
صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه ممنوع است
اختصاصی

صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه ، هنوز رفع ممنوعیت نشده است .
برگزاری انتخابات انجمن توزیع کنندگان عمده خوراک دام و طیور و آبزیان
اختصاصی

انتخابات انجمن توزیع کننده گان عمده خوراک دام و طیور و آبزیان برگزار خواهد شد .
جلسه كميسيون كشاورزي مجلس با محوريت مشكلات قيمت گذاري متيونين و ليزين
اختصاصی

قیمت متیونین و لیزین توسط سازمان حمايت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شود .
مزارع مرغ مادر از ۶۲ هفتگی اقدام به انجام فرآیند حذف گله ها نمایند
اختصاصی

نگهداری گله های مرغ مادر با سن بیش از ۶۴ هفته ، جرایم مختلفی را در پی خواهد داشت .
گله های تخمگذار پس از ۹۰ هفتگی و نیمچه های گوشتی پس از ۴۲ روزگی سهمیه نهاده ندارند!
اختصاصی

به گله های مرغ تخمگذار با سن بیش از ۹۰ هفته ، سهمیه نهاده ، تعلق نمی گیرد .

مقاله علمی روز

مجلات داخلی صنعت طیور

آخرین رویدادها

مجلات بین المللی صنعت طیور