امروز : یکشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۳۱

در لحظه

آخرین اخبار

سرویس اقتصاد بین الملل

واردات ذرت به کشور کاهش و سویا ، افزایش یافته است
اختصاصی

آمار تجارت خارجی نهاده های مصرفی طیور طی فروردین ماه ۱۳۹۸ منتشر شد .
وزارت جهاد کشاورزی ، از ابلاغ قیمت 9060 تومان مرغ زنده به صمت و ستاد تنظیم بازار ، استنکاف می جوید!
غلامحسین جافر مطرح کرد

تولید در صنعت تولید گوشت مرغ کشور دچار چالش شده است .
فهرست واحدهای مرغ مادر با سن بیش از ۶۶ هفته منتشر شد
اختصاصی

دفتر امور طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی ، بار دیگر بر حسب گله های مرغ مادر گوشتی در سن ۶۶ هفتگی تاکید نمود .
هر روز تاخیر در اعلام قیمت جدید مرغ ، زیان هاي غیرقابل جبرانی را به تولیدکنندگان وارد می کند
بهمن محمدیاری مطرح ساخت

قیمت تعیین شده فعلی گوشت مرغ ، هیچ تناسبی با قیمت تمام شده واقعی ندارد .
هیچ اقدامات موثری در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان مرغ گوشتی صورت نگرفته است
اختصاصی

ادامه روند فعلی ، منجر به نابودی صنعت استراتژیک طیور و وابستگی کشور به بیگانگان خواهد شد .
رسانه هایی که با مشاهده نابودی صنعت مرغداری سکوت پیشه می کنند ، فضا را برای واردات تخم مرغ مناسب میکنند !
محمدحسین روشنک گفت

قیمت تخم مرغ که طی چند ماه گذشته در مدتی کوتاه به هر کیلو ده هزار تومان رسیده بود ، به دلیل اشتباهات جدی مسئولین وزارت خانه های صنعت و کشاورزی ، متاسفانه به هر کیلو حدود ۵۵۰۰ تومان کاهش ‌یافته است .
تولیدکنندگان صنعت طیور نیز از مشوق های وزارت نیرو بهره مند خواهد شد
حاجی رضا تیموری خبر داد

تولیدکنندگان صنعت طیور میتوانند با انتقال مصارف برق مزارع خود به ساعات کم باری ، از پاداش های در نظر گرفته شده توسط وزارت نیرو ، بهره مند شوند .

مقاله علمی روز

مجلات داخلی صنعت طیور

آخرین رویدادها

مجلات بین المللی صنعت طیور