امروز : شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۶
اختصاصی

تلاش دولت ارمنستان در فقرزدایی با پرورش طیور توسط خانواده های فقیر

بیش از هزار خانواده ارمنستانی که در بازار رقابتی کار توان رقابت ندارند ، توسط دولت این کشور حمایت خواهند شد .
تلاش دولت ارمنستان در فقرزدایی با پرورش طیور توسط خانواده های فقیر
یکشنبه | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ - ۱۰:۱۴ |
کد خبر : ۶۱۲ |
اخبار بین الملل

به گزارش رادیو صنعت طیور ایران ، به نظر میرسد تا هزینه های اجرای این طرح از محل اعتبارات پروژه های اجتماعی تامین خواهد شد و مورد استفاده قرار خواهد گرفت . کارشناسان در این طرح تلاش خواهند کرد تا با توسعه مراکز آموزشی ( به منظور بازآموزی پرسنل ) و تولید خوراک طیور ، روند اجرای آن را بهبود بخشند .

دولت ارمنستان معتقد است که با اجرای این طرح به خانواده ها فرصت داده خواهد شد تا فعالیت هایی از این دست ، فقر خود را برطرف کنند چرا که راهی به جز این وجود نخواهد داشت .

در نهایت ، مفسرین بر این باورند که گرچه هیچ تضمینی برای موفقیت این پروژه وجود ندارد ، اما دولت ارمنستان تلاش میکند تا ضمن رعایت رویکردهای مفهومی ، به دنبال راه حل های مختلفی برای مقابله با فقر باشد .

 

 

شما اجازه ویرایش یا ارسال نظر ندارید.

مقاله علمی روز

مجلات داخلی صنعت طیور

آخرین رویدادها

مجلات بین المللی صنعت طیور