امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۹

در لحظه

آخرین اخبار

سرویس خبری بیمه و بانک

برچسب های موجود در محصولات طیور ، ابزاری مهم در فرهنگ سازی میان مصرف کنندگان این محصول !!!
اختصاصی

قرارگیری برچسب های حاوی دستورالعمل های بهداشتی در بسته بندی های محصولات طیور ، مزایای ارزشمندی را به همراه دارد .
سیستمهای پرورش آزاد ، احتمال رخداد و شیوع آنفلوآنزای پرندگان را افزایش می دهند
اختصاصی

پرورش طیور در سیستم های آزاد ، سبب افزایش خطر ابتلا گله به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان میشود .
تشخیص سریع آنفلوآنزای پرندگان با بررسی صدای طیور پرورشی ، میسر شد
اختصاصی

پوسته تخم مرغ بار دیگر خبرساز شد!
اختصاصی

پوسته تخم مرغ ، میتواند به عنوان جاذب بسیاری از مواد شیمیایی و ارگانیک عمل کرده و مشکلات متعدد موجود در سیستم های تصفیه را مرتفع نماید .
جلوگیری از رخداد سالمونلا به شیوه نانوتکنولوژیک
محققین استرالیایی مطرح ساختند

نانوتکنولوژی توانایی آن را دارد تا از رخداد و شیوع سالمونلا و کمپیلوباکتر در صنعت طیور جلوگیری نماید .
ارتباطی منطقی میان فعالیت در مزارع پرورش طیور و رخداد سرطان در انسان وجود دارد
محققین آمریکایی خبر دادند

به نظر میرسد تا محققین در حال یافتن ارتباطی منطقی میان رخداد برخی از انواع سرطان و فعالیت در مزارع پرورش طیور می یابند .
کود و پر تولیدی مزارع پرورش طیور ، منبع مناسب تولید برق پاک!
محققین انگلیسی خبر دادند

محققین بر این باورند که کود یا پر تولیدی در صنعت طیور ، میتوانند منبع بسیار خوبی برای تولید انرژی در جوامع بشری باشد .

مقاله علمی روز

مجلات داخلی صنعت طیور

آخرین رویدادها

مجلات بین المللی صنعت طیور