امروز : شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۱
دکتر علیرضا گائینی

سالمونلا : آنچه که باید از نمونه برداری در خصوص این بیماری بدانیم

سالمونلوز از جمله شایع ترین بیماری های باکتریایی قابل انتقال از طریق غذا در دنیاست .
سالمونلا : آنچه که باید از نمونه برداری در خصوص این بیماری بدانیم
یکشنبه | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ - ۰۲:۱۱ |
کد خبر : ۳۴۰ |
مقاله علمی روز

دکتر علیرضا گائینی : مشکل عمده ایی که به طور معمول وجود دارد ، آلودگی مواد غذایی مورد استفاده بشر با سالمونلا انتریتیدیس و سالمونلا تیفی موریوم میباشد .

اگرچه میزان و نحوه شیوع چنین رخدادی در مناطق مختلف جهان متفاوت میباشد ، اما سازمان جهانی بهداشت حیوانات معتقد است که به منظور نظارت بر سروتایپ های مختلف شایع در انسان و طیور در کشورها و حتی نقاط مختلف ، بایستی برنامه طراحی شده منظمی جهت کنترل این عوامل بیماری زا وجود داشته باشد .

در اکثر موارد ، در حضور سالمونلا در طیوری که محصولاتشان به مصرف انسان می رسند ، عفونت بالینی مشخصی روی نمی دهد و از اینرو ، این باکتری به عنوان عامل بالقوه ایی از نوعی بیماری مشترک مهم ، در نظر گرفته میشود موضوعی که میتواند از دلایل مهم گسترش عفونت توسط همین پرندگان در گله های مختلف باشد .

این اتفاق ، زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که عامل عفونی یاد شده از طریق محصولات تولیدی طیور ، به زنجیره مصرفی غذای انسان ، منتقل شود .

 

هدف و دامنه :

دستورالعمل های کنترل کمپیلوباکتر و سالمونلا در گوشت مرغ و تخم مرغ ، به عنوان استراتژی های کاهش آسیب شناخته میشوند و اعتقادها بر آن است که این اقدامات ، نخستین گامی است که به کاهش حضور این عوامل بیماری زا در تخم مرغ و گوشت ، منتج میگردد .

این نکته را به خاطر داشته باشید که به منظور کنترل بهتر این عوامل بیماری زا ، رویه همه گیرشناسی و کنترل بیماری ، بایستی به صورت منطقه ایی دنبال شود .

پس از محاسبه و ارزیابی خطرات ، به منظور شناسایی گله های آلوده ، بایستی نظارت صورت پذیرد و بر اقداماتی که خطر میزان رخداد و شیوع این بیماری را در انسان کاهش می دهند ، تاکید گردد .

در این مسیر ، نوع و روش های نمونه برداری ، میزان و نوع نمونه مورد نیاز ، بایستی توسط سازمانهای نظارتی دامپزشکی و بر اساس میزان خطر موجود ، تعیین شوند .

به لحاظ میزان حساسیت ، روش های ارزیابی میکروبیولوژیک ، به ترتیب در مزارع لاین ، اجداد ، مادر و نیمچه های گوشتی و طیور تخمگذار ، واجد اهمیت بیشتری میباشند . 

از سوی دیگر ، در چارچوب برنامه های نظارتی و کنترل

سالمونلا در محصولات طیور ، ممکن است تا نتایج آزمایشات مختلف تیز به طرق دیگری ، مورد ارزیابی قرار گیرند .

 

روش های موجود برای نمونه برداری :

بهره گیری از سواب : 

در این رویه نمونه برداری ، با استفاده از سواب ، کل سطوح سالنهای پرورش مورد ارزیابی قرار میگیرند . 

 

تهیه سواب از پای پرنده : از سوی دیگر ، میتوان از اجرام موجود در اطراف ساق پای پرنده با استفاده از این ابزار ، نمونه برداری کرد ‌.

 

گرد و غبار : همچنین ، برخی نیز میتوانند با جمع آوری گرد و غبار از نقاط مختلف سالن های پرورش ، به ارزیابی حضور این باکتری بپردازند .

 

مدفوع پرنده : در این فرآیند ، از چندین نمونه مدفوع تازه در نقاط مختلف سالن پرورش ، سواب تهیه میشود .

 

کشتارگاههای طیور : در این محل ، میتوان از نقاط مختلفی چون سطوح سبدهای حمل و سطوح پرندگان کشتار شده ، با استفاده از سواب ، نمونه برداری کرد .

 

هچری : تمامی سطوح اماکن و حتی داخل هچری ها و انکوباتورها ، میتوانند مناطق پیشنهادی نمونه برداری با استفاده از سواب باشند .

 

زمان و فرکانس نمونه برداری :

مزارع مادر و هچری ها :

گله های مادر ، قبل از آغاز تخمگذاری :

قبل از پایان هفته نخست زندگی و یا در آستانه چهار هفتگی و پیش از انتقال به سایر مزارع و یا قبل از آغاز تولید در صورتیکه پرندگان ، در همان مزرعه ، دوره پرورش را به منظور آغاز تولید ، طی کرده اند . همچنین ، در صورتیکه در مزرعه ، سیاست حذف پرندگان آلوده دنبال میشود ، بر اساس ملاحظات تجاری ، میتوان تعداد نمونه برداری ها را به صورت متناوب افزایش داد .

 

گله های مادر در حین تولید :

نمونه برداری در این گله ها بایستی حداقل هر ماه یکبار در تمامی طول دوره تولید صورت پذیرد .

بنابر تشخیص سازمانهای دامپزشکی ، نمونه برداری های بیشتر نیز میتواند در این دوره صورت پذیرد .

 

هچری ها :

آزمایشات صورت پذیرفته در این گروه از مزارع بایستی مکمل آزمایشات مزارع پرورش طیور باشد . ولیکن سارمان های دامپزشکی بنابر صلاحدید ، میتوانند پروتکل مدونی را برای این مراکز نیز تدوین نمایند .

 

گله های پولت :

قبل از پایان هفته اول زندگی ، در صورتیکه شرایط مزرعه مرغ مادر و یا هچری مشخص نباشد .

چهار هفته پیش از آغاز تولید .

همچنین ، اگر مزرعه از سیاست حذف پرندگان در صورت درگیری با بیماری تبعیت میکند میتوان طی دوره های مشخصی ، نسبت به این نمونه برداری اقدام نمود .

 

گله های تخمگذار :

در این گله ها ، نمونه گیری میتواند در هنگام اوج تولید صورت پذیرد .

این در حالی است که در گله هایی که سیاست معدوم سازی پرندگان بیمار را اجرا میکنند ، میتوان بر اساس بدنامه های زمانبندی از پیش تعریف شده ، چندین بار این عملیات را اجرا نمود .

 

گله های گوشتی : 

این گله ها در طی هر دوره ، حداقل بایستی یکبار مورد سنجش قرار گیرند . 

از سوی دیگر ، هنگامیکه فاصله میان نخستین بارگیری و آخرین بارگیری بیش از دو هفته باشد ، این روند نمونه برداری ، بار دیگر بایستی تکرار شود . بهترین زمان انجام نمونه گیری فوق ، نزدیکترین زمان ارسال پرندگان به کشتارگاه میباشد .

 

بررسی سالن های پرورش طیور :

در صورتی که مزرعه طی دوره قبلی پرورش با سالمونلا درگیر بوده است ، پس از ضدعفونی سالن ، بایستی با نمونه برداری از سطوح ، از عدم وجود این باکتری بیماری زا اطمینان حاصل شود .

توجه داشته باشید که این اقدامات نظارتی ، پتانسیل بالقوه ایی را در پیشگیری از رخداد این بیماری در جوامع مصرف کننده محصولات طیور ایجاد میکند .

 

پیشگیری و کنترل :

محققین بر این باورند که با اتخاذ و اجرای مناسب اصول امنیت زیستی و تجزیه و تحلیل خطر ، میتوان به صورت موثری از رخداد این بیماری ، پیشگیری نمود .

از سوی دیگر ، اقداماتی دیگر چون واکسیناسیون ، استفاده از اسیدهای ارگانیک و معدوم سازی طیور بیمار ، نیز میتوانند این مسیر را هموار نماید .

اعتقاد بر آن است که در جهت کنترل درگیری با سالمونلا در طیور نبایستی از داروهای ضد میکروبی استفاده شود . احتمال درمان ، پس از بهره گیری از آنتی بیوتیک ها ، اندک است و ممکن است باقی مانده هایی را نیز در محصولات تولیدی بر جای بگذارد و سبب توسعه مقاومت ضدمیکروبی شود . از سوی دیگر ، این داروها ، فلور طبیعی بدن پرنده را نیز کاهش میدهند . 

 

 

 

شما اجازه ویرایش یا ارسال نظر ندارید.

مقاله علمی روز

مجلات داخلی صنعت طیور

آخرین رویدادها

مجلات بین المللی صنعت طیور